perjantai 17. heinäkuuta 2015

Kulturarv som blomstrar i landskapets lokalmuseer

Traditionella krukväxter på glasverandan på Ett Hem.


Museer har av tradition fokuserat mest på att bevara föremålssamlingar och byggnader. Redan vid förra sekelskiftet var man ändå medvetna om att även växter och levande samlingar utgör ett viktigt kulturarv och många museer började redan då arbeta med att bevara gamla kulturväxter som hörde ihop med någon museibyggnad eller var typiska för bygden. I Egentliga Finland finns många lokalmuseer som har ett växande kulturarv värt att bekanta sig med.


 

Sagalunds pedagogiska odlingstraditioner. Sagalunds grundare, folkskolläraren Nils Oskar Jansson (1862-1927) var inte bara museiman, utan även botaniskt bevandrad. Jansson undervisade sina elever på Vreta folkskola nyttoväxtodling och ville med hjälp av växter uppfostra sina elever att uppskatta skönheten. Jansson drömde om att skapa en museipark som samtidigt var en botanisk trädgård och samlade såväl lokala som exotiska växtarter.

 

Många växtarter har överlevt i museiparken ända sedan Janssons tider. Vi finner bl.a. borsnejlikor, brandliljor, vallmo, kaprifol och en midsommarpion som förvildats på museiområdet. Omkring Vreta folkskola växer askar som skoleleverna planterat och på museiområdet finns äppelträd från samma tid. Museet har publicerat en brochyr som fungerar som karta över de historiska växterna.


Den levande lantgården Falla och barnens köksträdgård.


Som ett nationellt barnkulturcenter uppfostrar Sagalund barn i principerna av ekologisk nyttoodling även idag. Omkring den levande lantgården Falla finns barnens egna trädgårdsland, där bl.a. skolklasser, 4H och museets egen eftisklubb odlar potatis, ärter, morötter och annat som på hösten ska tillredas i den levande lantgårdens kök.

 
Yläne – Huvitus-äpplets och Antton Korvas hemvist. Även Yläne hembygdsmuseum har en stark tradition i att värna om det levande kulturarvet. Museet deltog för några år sedan i projektet Perinnekasvit museopuutarhoissa. Ett resultat av projektet blev anläggningen av Antton Korvas trädgård.


Korvas trädgård på försommaren.


Delvis anknyter projektet till upptäckten av moderträdet till äppelsorten ”Huvitus” på en gammal torpartomt i Yläne. Torparen Juho Korpela (1859-1934) sades ha sått trädet ur frö. Genom ympning spred sig Huvitus-äpplet sedan till många gårdar, bland annat konstnären Vihtori Ylinens. Från Ylinens trädgård fann sedan Huvitus-äpplet sin väg till professionella plantskolor och vidare förädling.


Namnet ”Korvas trädgård” kommer från den självlärde Ylänebotanisten Antton Korva (f. 1888). Korvas trädgård är en samling prydnads- och nyttoväxter som har långa anor i trädgårdar i Yläne. Det handlar alltså om lokalt anpassade stammar. Museet bevarar över hundra olika arter. På museets webbsida finns rikligt med information (på finska) om växtsamlingen, Anton Korva och Huvitus-äpplets historia.


 
Spår av klostrets örtagård. Även det inte finns mycket konkreta synliga rester kvar av Nådendals birgittinerkloster, kan man bekanta sig med klostrets historia på Nådendals museum. Klosterväsendet har haft en stor betydelse för nyttoväxtkulturen i vårt land. Framför allt har klostren introducerat många nya medicinalväxter och undervisat i deras användning. Det har funnits en örtagård på Nådendals kloster och vi känner även till något av vad som växte där, tack vare arkeologiska fynd och en örtabok som bevarats från medlet av 1400-talet.

 
Museet omfattar ett borgarhem med trädgård mitt i gamla stan. På den charmiga gården finns historiska rosor men även en bänk med medicinalväxter av samma arter som funnits i klostrets örtagård.


Nytto- och prydnadsodlingar av lokala växtstammar finns även på många andra museer, bl.a. Tavastila museum i Mietois, Ketonens torp i Rusko och Nousis hembygdsmuseum. Museibyggnader som bevarats på sina ursprungliga platser har ofta också gamla kulturväxter i sin närmaste omgivning, till exempel ett äppelträd av mycket ansenlig ålder på Rimito museums gårdstun eller förvildade perenner kring Viiais gård i Tövsala.

Trädgården på Hedvigs Minne i Nådendal.

Historiska nyttoväxter på Tavastila hembygdsmuseum i Mietois.

Sagalunds museum: Museivägen 7, Kimito.            www.sagalund.fi
Yläne hembygdsmuseum: Liisantie 13, Yläne         www.museoylane.fi
Nådendals museum: Katinhäntä 1, Nådendal           www.naantali.fi/museo
Ett Hem: Biskopsgatan 14, Åbo                               www.etthem.fi
Tavastila hembygdsmuseum: Tavastilantie 11, Mietois
Rimito museum: Kirjalan kirkkotie 2, Rimito

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...