keskiviikko 11. marraskuuta 2015

Nousiaisten kotiseutumuseo on Varsinais-Suomen vuoden museo. Nousis hembygdsmuseum belönades som Årets museum i Egentliga Finland.Varsinais-Suomen vuoden museoteko-palkinto jaettiin Turun linnan Bryggman-salissa 9.11.2015
Museipriset utdelades i Åbo slotts Bryggman-sal 9.11.2015
(kuva/foto: Paula Saarento / TMK)

Varsinais-Suomen museot ry ja Varsinais-Suomen maakuntamuseo myöntävät vuosittain Varsinais-Suomen vuoden museoteko -tunnustuspalkinnon aktiivisesta museotoiminnasta ja ansiokkaasta paikallisperinteen hyväksi tehdystä työstä. Nyt tunnustuspalkinto jaetaan 18. kerran.

Vuoden 2015 palkinto jaetaan pitkäjänteisen ja hedelmällisen paikallismuseotyön ansiosta. Nousiaisten kotiseutumuseo on toiminut 1970-luvulta lähtien. Museon 18 rakennuksesta suurin osa on siirretty Topoisten museoalueelle, aivan Nousiaisten kirkon naapuriin, 1980-luvun aikana. Uusin rakennus, Lehtiniemen torppa, on siirretty vuonna 2011. Vapaaehtoisin voimin toimiva museo on jatkuvasti kehittynyt eteenpäin ja on tänä päivänä loistava esimerkki siitä, mitä elävä ja aktiivinen kotiseutumuseo voi parhaimmillaan olla.

Viime vuosina museota on kehitetty monien hankkeiden avulla, mikä osoittaa Nousiaisten kotiseutuväen kykyä ja tahtoa hakea lisäresursseja museon toiminnan kehittämiseen. Kotiseutumuseo huomioi vahvasti lapset ja koululaiset toiminnassaan ja tekee yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa.

Erityinen maininta annetaan yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Pirkko Heikkilälle, joka on ollut toiminnassa mukana alusta saakka ja on monien mielestä kotiseutumuseon ”henki.” Pirkko Heikkilän lisäksi Nousiaisten kotiseutuyhdistyksen selkärangat muodostavat kuitenkin lukuisat aktiivit jotka eri tavoin ovat luoneet museostaan edelläkävijän kotiseutukentällä.


Nousiaisten museoaluetta.
Nousis hembygdsmuseum.
(kuva/foto: John Björkman/TMK)

Pirkko Heikkilä (vas.) tuntee museon esineiden historiat läpikotaisin.
Pirkko Heikkilä (t.v.) känner historierna bakom museets föremål utomordentligt väl.
(kuva/foto: John Björkman/TMK)

Leader-rahoituksella siirretty Lehtiniemen torppa on käyttöön tarkoitettu "elävä museorakennus".
Lehtiniemi torp, som flyttades med Leader-finansiering är en "levande museibyggnad", avsedd för användning.
(kuva/foto: John Björkman/TMK)


Nousis hembygdsmuseum belönades med Egentliga Finlands årets museum 2015-pris

Egentliga Finlands museer rf och Egentliga Finlands landskapsmuseum beviljar årligen ett pris för årets museigärning i Egentliga Finland. Priset beviljas för en aktiv museiverksamhet och hängivet arbete för det lokala kulturarvets väl. I år beviljas priset den 18. gången.

Årets pris beviljas för decenniers ihärdigt, träget och frukbart lokalmuseiarbete under fyra decennier. Nousis hembygdsmuseum har verkat sedan 1970-talet. En stor del av museets 18 byggnader flyttades under 1980-talet till museiområdet i Topois, alldeles intill Nousis medeltida kyrka. Den nyaste byggnaden, Lehtiniemi torp, flyttades år 2011. Det frivilligt drivna museet har hela tiden följt sin tid och utvecklats vidare och är idag ett strålande exempel på hur levande och aktivt ett hembygdsmuseum kan vara.
Nousiaisten museon esineaarteisiin kuuluu mm. tämä Paistanojan kylän karttakotelo.
Till museets dyrgripar hör bl.a. Paistanoja bys gemensamma kartfodral. (kuva/foto: John Björkman/TMK)

Under senare år har museet utvecklats med många olika projekt, vilket är ett tecken på hembygdsföreningens aktiva vilja och förmåga att söka externa resurser för att driva verksamheten vidare. Hembygdsmuseet beaktar i hög grad barn och skolor i sin verksamhet och samarbetar flitigt med andra aktörer i bygden.

Föreningens hedersordförande Pirkko Heikkilä förtjänar ett särskilt uppmärksammande. Heikkilä har varit i centrum av föreningens verksamhet sedan starten och anses av många vara museets ”själ”. I tillägg till Heikkilä har Nousis hembygdsförening många aktiva medlemmar som på olika sätt bidragit till att göra sitt museum till en föregångare på hembygdsfältet. 

 
Museon päärakennuksena toimivan Härjänsilmän Alitalon sali.
Salen i museets huvudbyggnad, Härjäsilmä Alitalo. (kuva/foto: John Björkman/TMK)

Kesän näyttelyn teemana oli lelut ja lasten elämä.
Sommarens utställning hade barn och leksaker som tema. (kuva/foto: John Björkman/TMK)
Elävää kulttuuriperinnettä.
Levande kulturarv. (Kuva/foto: John Björkman/TMK)
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...