maanantai 21. maaliskuuta 2022

Maakuntamatkailua seutukuntavierailujen merkeissä

Kulttuuriperinnön vaaliminen on Varsinais-Suomen alueellisen vastuumuseon työn keskiössä, mutta emme onneksi tee työtä yksin. Kulttuuriperinnön arvokkaiden piirteiden säilymiseen on vaikuttamassa laaja joukko toimijoita aina yksityishenkilöistä paikallismuseoihin, yhdistyksiin ja viranomaisiin, joiden kanssa yhteistyömme on jatkuvaa. Tässä tekstissä kerromme seutukuntavierailuista, joita olemme yhteistyön vahvistamiseksi tehneet.

Seutukuntavierailuilla olemme kertoneet tekemästämme viranomaistyötä, johon liittyy usein myös maastokäyntejä. Kuva: Sanna-Kaisa Saunaluoma / Turun museokeskus.
Ensin pikakatsaus tehtäviimme ja niiden lainsäädännölliseen taustaan. Turun museokeskus on vuoden 2020 alusta lähtien toiminut Varsinais-Suomen alueellisen vastuumuseona. Tämä perustuu uuteen museolakiin (314/2019), jonka mukaisesti tarjoamme kunnille ja muille toimijoille kulttuuriympäristöön, paikalliseen kulttuuriperintöön sekä taiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriin liittyvää tietoa ja asiantuntijapalveluita. Näistä taiteeseen liittyvät alueelliset tehtävät ovat tulleet hoidettavaksemme museolain uudistuksen myötä, muilta osin tehtäviä on hoidettu jo toimiessamme Varsinais-Suomen maakuntamuseona.

Varsinais-Suomen julkisen taiteen ohjelma julkaistiin joulukuussa 2021. Kuvassa Achim Kühnin Harmonia, 1996. Turun kaupungin taidekokoelma. Kuva: Aleks Talve / Turun museokeskus.
Olemme halunneet tuoda alueellisia palveluitamme entistä kattavammin esiin ja saada selville eri toimijoiden tulevaisuudentarpeita seutukuntatapaamisissa, joita olemme järjestäneet kuntien kulttuuritoimijoille ja viranomaisille viime vuoden keväästä lähtien. Tähän mennessä pidetyt Loimaan, Salon ja Turun seutukuntien tilaisuudet olemme pitäneet etätilaisuuksina, mutta koronatilanteen salliessa haluamme pitää tulevat tapaamiset paikan päällä keskustellen, etäosallistumisenkin mahdollistaen. Kasvokkain kohdatessa keskusteluyhteyteen pääsee helpommin ja asiointi sujuu myöhemminkin, puhelimitse ja sähköpostitse, mukavammin kun kasvot ovat tuttuja. Tapaamisiin on tähän mennessä osallistunut muun muassa kotiseutuyhdistysten ja ammatillisesti hoidettujen museoiden edustajia, rakennusvalvonnan ja kaavoituksen työntekijöitä sekä kuntien johtotason henkilöitä.

Tapaamisissa olemme tuoneet esille tekemäämme viranomaistyötä, rakennusperinnön ja arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoon tähtäävää neuvontaa ja avustuksia sekä ylläpitämiämme kulttuuriympäristöön liittyviä digitaalisia palveluita. Olemme myös esitelleet joulukuussa 2021 julkaistua Varsinais-Suomen julkisen taiteen ohjelmaa sekä taiteeseen liittyviä neuvontapalveluita. Esille on nostettu uusi kokoelmanhallintajärjestelmämme Aina, kokoelmatyöhön ja konservointiin liittyviä palveluja sekä alueellisen museotoiminnan edistämistä. Olemme kertoneet myös tekemästämme nykydokumentoinnista sekä näyttely-, yleisö- ja asiakaspalvelutyöstä. Alueiden toimijat puolestaan ovat nostaneet keskusteluun esimerkiksi alueille suunnitteilla olevia arkkitehtuurikilpailuja, kuntien kaavoitustilannetta, korjaushankkeita sekä pohdintoja harkinnanvaraisista avustuksista. 

Varsinais-Suomen alueellisessa vastuumuseossa dokumentoidaan myös aikaa, jota elämme juuri nyt. Kokoelmiimme on tallennettu kuvia muun muassa korona-ajalta. Kuva: Milla-Lotta Kemiläinen, Turun museokeskus.
Seutukuntakierroksemme jatkuu tänä keväänä ja seuraavaksi suuntaamme kohti Kemiönsaarta ja Paraista Turunmaalla sekä Uuttakaupunkia Vakka-Suomessa. Tapaamme myös turkulaisia toimijoita. Tapaamiset auttavat meitä kehittämään toimintaamme ja siten esitämmekin kauniin kiitoksen kaikille seutukuntatapaamisiin osallistuville!

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...