perjantai 4. toukokuuta 2018

Sotilastorppien mäkiIsojakokarttojen yhteen liittäminen ja tietojen vieminen nykykartalle paljasti mielenkiintoisen kohteen Turun Orikedolla. Karttatyö oli museolla tehty jo 2006, mutta vasta kun kartoitin vanhoja kylätontteja, tuli tämä huomattua. Kävimme tätä paikkaa katsomassa Kaisa Lehtosen kanssa keväällä 2016 kun jatkoimme vanhojen kylätonttien kartoittamista.
Orikedon teollisuusalueen reunalla oleva mäki keväällä 2016, osoite on Silakatu 6.

Mäen ympärillä oli 1700-luvun lopulla kaikkiaan viisi sotilastorppaa. Kartassa torpat on merkitty turkoosilla. Kartan eteläosassa on sotilaiden peltoja. Vuosien 1763-1781 isojakokartat kertovat, että mäen eteläpuolella on ollut kolmen eri sotilaan pellot. Räntämäen, Haihun ja Metsämäen kylien yhteinen reservisotilaan pelto, vieressä Halisten ja Kähärin yhteisen sotilaan pelto ja näistä luoteeseen on ollut Saramäen Pukkilan rakuunan pelto.

Mielenkiintoiseksi asian tekeekin se, että kaikki torpat peltoineen on sijoitettu yhteen paikkaan. On muodostunut varsinainen sotilastorppien asuinalue.

Sotilastorppien mäki kuvattuna etelästä.

 Pellolla törötti kaksi rajakiveä, jotka selvästi ovat olleet kahden peltolohkon välisiä pyykkejä.


Rajapyykit linjassa pellolla
Torpat nimettynä kartalla. Yhden rajapyykin ohjeellinen sijainti esitetty punaisella ympyrällä.
Sotilaiden torpat puolestaan sijaitsivat mäen reunamilla, sen molemmin puolin. Torpista neljä oli usean kylän yhteisesti varustamia torppia. Mäen länsipuolella oli Pukkilan rakuunan torppa ja Halisten/Kähärin kylien yhdessä varustaman sotilaan torppa. Mäen koillisreunalla oli Räntämäen Räimän talon ja Haihun yksinäistalon sotilaan torppa ja tästä vielä hieman koilliseen Räntämäen Brusin ja Metsämäen yksinäistalon sotilaan torppa.

Mäestä hieman pohjoiseen, aivan Vanhan Tampereentien reunassa on vielä ollut Saramäen kylän Huilun talon rakuunatorppa.


Mäen reunalla vielä oleva mansardikattoinen rakennus sijaitsee samalla paikalla jossavanhan kartan mukaan on ollut myös Pukkilan rusthollin rakuunatorpan tontti.
Vanhassa kartassa näkyvät vielä mäkeä ympäröineet rakennukset. Haihun sotilastorppa, joka oli lohkottu omaksi Orihketo –nimiseksi tilaksi vuonna 1923, purettiin 2005. Samana vuonna purettiin myös mäen länsireunalla ollut torppa.


Orihketo, vanha asuinrakennus, joka purettiin 2005.

Mäen länsireunalla ollut pitkänurkkainen hirsirakennus, joka purettiin 2005Alueella ei ole ollut suojelutavoitteita ja viimeisin muutos on tapahtunut vuoden 2017 aikana. Louhintaliike on ostanut koko tontin ja niin on mäkikin louhittu pois. Vanhat peltojen rajakivet ovat myös kadonneet.

Sanna Kupila
kuvat kirjoittajan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...