keskiviikko 25. marraskuuta 2015

Mansikka vai viiniköynnös? Fortuna-tehtaan kaakeleita

Että omistaisi kaakeliuunin, joka on muurattu nauvolaisen Fortuna-tehtaan valmistamista kaakeleista! Tai no, jos saisi edes kerran nähdä sellaisen ja taputella sen lasitettua kylkeä. Tai jos nyt ihan yhdenkin Fortuna-kaakelin saisi kämmeniinsä käänneltäväksi, sekin olisi suomalaiselle kaakeliuunin ystävälle toiveiden täyttymys. Ainakin täällä Turun seudulla Fortunan kaakeliuuneilla on ikänsä ja harvinaisuutensa myötä kullanhohteinen maine.
 
Fortunan tehtaan leima on helppo tunnistaa.
Sain taannoin ilon käännellä ja käsitellä ei vain yhtä, vaan yli seitsemääkymmentä Fortunan kaakelia ja muottia, jotka Nauvon kotiseutuyhdistys on tallettanut tehtaan muinaiselta sijaintipaikalta eli Käldingen koulun tontilta. Nämä Turun museokeskuksen kokoelmiin siirtyneet kaakelit ja muotit ovat nähtävillä Finna-tietokannassa.

Joukossa on useita tasokaakeleita, joita koristaa joko keltainen tai vihreäpilkullinen lasite:


Suurin osa on kuitenkin jalustaa rajaavia tai yläreunaa koristavia friisi- eli simssikaakeleita, tai uunin laelle asetettuja kruunukaakeleita.

Fortunan kaakelimallien arvellaan periytyvän Pohjanlahden takaa, sillä ensimmäiset mestarit tehtaalle palkattiin Ruotsista. Varsin todennäköistä. Mukana on voitu tuoda joko muotteja tai valmiita kaakeleita, joista puolestaan on tehty uudet kipsimuotit. Kaakeleilla ei ollut minkäänlaista mallisuojaa, ja Fortunan valmisteita ovat myöhemmin saattaneet puolestaan kopioida muut tehtaat ja käsityöläiset.

Aiemmassa postauksessa kerroin mm, että Fortunan omistajat Finckenbergit olivat vuonna 1842 perustamassa myös Turun Fajanssitehdasta. Tämä selittää varmasti ainakin osittain näiden tehtaiden tuotannosta löytyvät yhtäläisyydet. Turun Fajanssitehtaan uuneista on säilynyt pari kuvallista esitearkkia, joita on hauska verrata Fortunan kaakeleihin ja muotteihin:

Kruunukaakelimuotit muistuttavat  kovasti  piirroksen uunin kruunua.Piirroksen uunin  kruunukaakelin jäsentely vastaa muotteja.

 
Muotissa ja piirroksen kruunukaakelissa on samaa henkeä.
 
Piirretyn uunin friisikaakeli vastaa muottia melkoisen hyvin.


 Myös uunin kruunun taitteinen yläreuna on muotipiirre, jolle löytyy vastine Fortunan tuotannosta:
 
Nämä yhteen kuuluvat Fortunan kruunukaakelit ovat tulleet museokeskukseen jo 1970-luvulla.
Yhteisten piirteiden perusteella useat museokeskuksen kokoelman Fortunan kaakelit ja muotit ajoittuvat tehtaan loppuvaiheeseen 1800-luvun puoliväliin. Fortunan kaakelituotanto päättyi 1860-luvulla ja Turun Fajanssitehtaan oli puolestaan alkanut 1840-luvulla. 

Loppuvaiheeseen kuuluu aiheensa perustella myös tämä friisikaakelin muotti, jossa nähdään uusgoottilaisen tyylin innoittama pylväs- ja suippokaaririvistö:


Länsimainen koristetaide on tunnetusti antiikin perillinen. Fortuna-tehdasta perustettaessa vuonna 1814 rakentamista ja sisustamista hallitsi vielä uusklassinen tyyli, empire, joka haki aiheensa suoraan antiikin maailmasta. Niinpä ei ole ihme, että antiikin suosikkikasvit saivat koristaa suomalaistenkin uunien kylkiä.  Niistä akantus eli akantti esiintyy useimmin Fortunan kaakeleissa ja  muoteissa.
 
Ylempänä hyvin yleinen pystysuuntaan asetettu  akantin lehti. Alempana ehjän lehden johdoksena  pidetty halkaistu ja köynnösmäisesti  kaarteleva kasviaihe.
Toinen samasta suunnasta peritty kasviaihe on laakeripuun lehti, jota tosin voi kutsua myös egyptiläisittäin lootuksen terälehdeksi tai meikäläisittäin pajunlehdeksi.
 
Muotin yläreunassa "pajunlehtiä", alla akantuslehtiä.
Myös viiniköynnös on samaa antiikin aiheistoa. Ensi mielikuvani tämän muotin rypäletertusta oli tosin mansikka. Olisikohan muotin valmistanut kotimainen tekijä, joka ei ole koskaan nähnyt viiniköynnöstä tai rypäleitä?


Myöskään tämän kaakelimuotin alareunan pikkuinen lehti ei ehkä ole ensimmäisenä mieleeni juolahtanut luonnonkasvi poimulehti, vaan jonkinlainen palmettikuvio ja siis antiikin jälkeläinen sekin:


Välimerellisten kasvien lisäksi Fortunan kaakeleita koristavat muutkin kukat. Kuka tehtaan mallit sitten viime kädessä onkin valinnut, hän tuntuu olleen erityisen mieltynyt suoraan ylhäältä nähtyihin moniterälehtisiin kukkiin:Lajilleen niitä ei voi tunnistaa, eikä tekijöiden mielessä ole varmaankaan ollut luonnontieteellinen tarkkuus. Vaikka kukkien nappimainen keskusta viittaakin mykerökukkaisten heimoon, muut yksityiskohdat eivät täsmää. Ainoa poikkeus on kuvakoosteen valkoisen kulmakaakelin kukka: olisikohan siinä daalia?

Mutta mikä kasvi tämän muotin akantuslehtien väliin oikein on kuvattu? Onko kyseessä tammenterho, vai jonkin ohdakkeen tai takiaisen nuppu? Ehdotuksia, kiitos!


 *

Du kan läsa texten även på svenska!
  
Turun Fajanssitehtaasta  voit lukea lisää Jacob Seelan artikkelista Käsiteollisuuskaakelia Turusta. Turun fajanssitehdas 1842- 1882. Aboa 1989-1990. 1993,
ja Fortuna-tehtaasta Jacob Seelan artikkelista En åboländsk lergodsmanufaktur. Fortuna Faience- och Lerkärilsfabrique i Nagu (1814) 1816-1867. Budkavlen 61, 1982

Fortuna-tehtaasta  kerrotaan myös  Nauvon historia-teoksessa, Nagu sockens historia 2, 2001

keskiviikko 11. marraskuuta 2015

Nousiaisten kotiseutumuseo on Varsinais-Suomen vuoden museo. Nousis hembygdsmuseum belönades som Årets museum i Egentliga Finland.Varsinais-Suomen vuoden museoteko-palkinto jaettiin Turun linnan Bryggman-salissa 9.11.2015
Museipriset utdelades i Åbo slotts Bryggman-sal 9.11.2015
(kuva/foto: Paula Saarento / TMK)

Varsinais-Suomen museot ry ja Varsinais-Suomen maakuntamuseo myöntävät vuosittain Varsinais-Suomen vuoden museoteko -tunnustuspalkinnon aktiivisesta museotoiminnasta ja ansiokkaasta paikallisperinteen hyväksi tehdystä työstä. Nyt tunnustuspalkinto jaetaan 18. kerran.

Vuoden 2015 palkinto jaetaan pitkäjänteisen ja hedelmällisen paikallismuseotyön ansiosta. Nousiaisten kotiseutumuseo on toiminut 1970-luvulta lähtien. Museon 18 rakennuksesta suurin osa on siirretty Topoisten museoalueelle, aivan Nousiaisten kirkon naapuriin, 1980-luvun aikana. Uusin rakennus, Lehtiniemen torppa, on siirretty vuonna 2011. Vapaaehtoisin voimin toimiva museo on jatkuvasti kehittynyt eteenpäin ja on tänä päivänä loistava esimerkki siitä, mitä elävä ja aktiivinen kotiseutumuseo voi parhaimmillaan olla.

Viime vuosina museota on kehitetty monien hankkeiden avulla, mikä osoittaa Nousiaisten kotiseutuväen kykyä ja tahtoa hakea lisäresursseja museon toiminnan kehittämiseen. Kotiseutumuseo huomioi vahvasti lapset ja koululaiset toiminnassaan ja tekee yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa.

Erityinen maininta annetaan yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Pirkko Heikkilälle, joka on ollut toiminnassa mukana alusta saakka ja on monien mielestä kotiseutumuseon ”henki.” Pirkko Heikkilän lisäksi Nousiaisten kotiseutuyhdistyksen selkärangat muodostavat kuitenkin lukuisat aktiivit jotka eri tavoin ovat luoneet museostaan edelläkävijän kotiseutukentällä.


Nousiaisten museoaluetta.
Nousis hembygdsmuseum.
(kuva/foto: John Björkman/TMK)

Pirkko Heikkilä (vas.) tuntee museon esineiden historiat läpikotaisin.
Pirkko Heikkilä (t.v.) känner historierna bakom museets föremål utomordentligt väl.
(kuva/foto: John Björkman/TMK)

Leader-rahoituksella siirretty Lehtiniemen torppa on käyttöön tarkoitettu "elävä museorakennus".
Lehtiniemi torp, som flyttades med Leader-finansiering är en "levande museibyggnad", avsedd för användning.
(kuva/foto: John Björkman/TMK)


Nousis hembygdsmuseum belönades med Egentliga Finlands årets museum 2015-pris

Egentliga Finlands museer rf och Egentliga Finlands landskapsmuseum beviljar årligen ett pris för årets museigärning i Egentliga Finland. Priset beviljas för en aktiv museiverksamhet och hängivet arbete för det lokala kulturarvets väl. I år beviljas priset den 18. gången.

Årets pris beviljas för decenniers ihärdigt, träget och frukbart lokalmuseiarbete under fyra decennier. Nousis hembygdsmuseum har verkat sedan 1970-talet. En stor del av museets 18 byggnader flyttades under 1980-talet till museiområdet i Topois, alldeles intill Nousis medeltida kyrka. Den nyaste byggnaden, Lehtiniemi torp, flyttades år 2011. Det frivilligt drivna museet har hela tiden följt sin tid och utvecklats vidare och är idag ett strålande exempel på hur levande och aktivt ett hembygdsmuseum kan vara.
Nousiaisten museon esineaarteisiin kuuluu mm. tämä Paistanojan kylän karttakotelo.
Till museets dyrgripar hör bl.a. Paistanoja bys gemensamma kartfodral. (kuva/foto: John Björkman/TMK)

Under senare år har museet utvecklats med många olika projekt, vilket är ett tecken på hembygdsföreningens aktiva vilja och förmåga att söka externa resurser för att driva verksamheten vidare. Hembygdsmuseet beaktar i hög grad barn och skolor i sin verksamhet och samarbetar flitigt med andra aktörer i bygden.

Föreningens hedersordförande Pirkko Heikkilä förtjänar ett särskilt uppmärksammande. Heikkilä har varit i centrum av föreningens verksamhet sedan starten och anses av många vara museets ”själ”. I tillägg till Heikkilä har Nousis hembygdsförening många aktiva medlemmar som på olika sätt bidragit till att göra sitt museum till en föregångare på hembygdsfältet. 

 
Museon päärakennuksena toimivan Härjänsilmän Alitalon sali.
Salen i museets huvudbyggnad, Härjäsilmä Alitalo. (kuva/foto: John Björkman/TMK)

Kesän näyttelyn teemana oli lelut ja lasten elämä.
Sommarens utställning hade barn och leksaker som tema. (kuva/foto: John Björkman/TMK)
Elävää kulttuuriperinnettä.
Levande kulturarv. (Kuva/foto: John Björkman/TMK)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...