keskiviikko 8. syyskuuta 2021

Kohti ekologisempaa museota

 

Turun museokeskus on mukana Turun kaupungin 1,5 asteen elämä -kampanjassa. Kaupungilla on kunnianhimoinen ilmastotavoite, olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä ja pysäyttää ilmastonlämpeneminen puoleentoista asteeseen. Museokeskuksen motoksi on 1,5 asteen elämä -kampanjassa muodostunut ”Vaali vanhaa”.

Museoiden tehtävä muistiorganisaationa on vaalia vanhaa. Museotoiminnan ytimessä olevat kohteet, esineet, rakennukset, kulttuuriperintö, eivät ole museota varten luotuja. Ne ovat ihmiselämän ilmenemiä, joita halutaan vaalia, jotta ne kertoisivat tuleville sukupolville, miten ilmiöiden syntyaikaan on eletty ja ajateltu. Museonäyttelyistä voi saada inspiraatiota vanhan kierrättämiseen ja käyttämiseen. Museotoimijoilta saa neuvoja vanhan rakennuksen korjaamiseen niin, että se säilyy asuinkelpoisena. Uutta materiaalia ei siis varsinaisesti tuoteta museota varten.

Lähimuseon näyttelyssä voi päästä matkustamatta ja lentohäpeää tuntematta tutustumaan vieraisiin maihin ja kulttuureihin ja näyttelylainat voivat tuoda ulkomaisten museoiden aarteet omaan kotikaupunkiin. Tästä huolimatta museokentänkin on aktiivisesti osana yhteiskuntaa etsittävä keinoja, joilla omaa toimintaa voi kehittää ekologisemmaksi. Moni museo on tämän kaltaisia pohdintoja jo tehnyt ja osa on jo ryhtynyt toimeen.

Keskusteluissa maakunnan museoiden kesken on noussut esiin myös tämä ekologisuuden kehittämisen toive. Museot ovat listanneet sekä onnistumisiaan että kehittämiskohteitaan ympäristöasioihin liittyen. Moni museo on panostanut museokaupassaan ja -kahvilassaan kestäviin, ekologisiin ja lähellä tuotettuihin tuotteisiin. Museoissa on siirrytty paperittomiin toimistoihin ja sähköisiin laskuihin. Näyttelyiden vaihtoväliä pidentämällä tuotetaan vähemmän näyttelynrakentamisesta koituvaa jätettä ja energian kulutusta. Näyttelynrakentamisessa otetaan myös laajasti materiaali- ja tekniikkavalinnoissa ekologiset seikat huomioon. Museot tekevät arvo- ja ympäristökasvatustyötä ja voivat antaa kuuluvan äänen esimerkiksi ympäristöasioita käsitteleville taiteilijoille. Monella museolla on mahdollisuus ylläpitää toimipaikkojensa yhteydessä monipuolista ja monimuotoista ympäristöä, jossa käytetään luonnonmukaisia hoitokeinoja ja josta pörriäiset saavat majapaikan. Näissä ympäristöissä on museokävijänkin helppo hengittää.

Turun museokeskus on ideoinut maakunnan laajuista ammatillisesti hoidettujen museoiden ilmastolupausta, jossa jokainen mukaan lähtevä museo sitoutuu kehittämään jotain oman museon kohdalla haasteeksi havaittua seikkaa. Museoiden haasteina ovat esimerkiksi vanhojen rakennusten lämmitykseen ja ylläpitoon liittyvät seikat, ympäristöystävällisten valintojen kalliimpi hinta sekä tiedonsaanti valintojen todellisista vaikutuksista ympäristöön. Tarkoituksena on käynnistää hanke, jonka avulla Turun museokeskus voisi parhaiten tukea alueen museoita näissä pyrkimyksissä. Vaikka paljon on jo tehty museokentällä, on paljon vielä tehtävää. Toivomme, että tämän ilmastolupauksen myötä museokäynti on vapaa-ajan aktiviteetiksi entistä parempi valinta ympäristön kannalta. Anna siis rohkeasti omalle lähimuseollesi palautetta ja kehitysideoita siitä, miten museo voi jatkossa kehittyä entistä ekologisemmaksi toimijaksi.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...