perjantai 15. lokakuuta 2021

Avustukset kulttuuriympäristön hoitoon ja paikallismuseoiden hankkeisiin

 

Kulttuuriympäristön ja kulttuuriperinnön hoito on tärkeää työtä, jota muun muassa monet yksityiset omistajat, yhteisöt, yritykset ja kunnat tekevät jatkuvasti. Arvokkaaseen työhön on saatavilla avustuksia, joista nostamme tässä esiin keskeisimpiä. Alueelliset vastuumuseot toimivat usein avustuskohteiden valvojana ja meiltä aluevastuumuseon työntekijöiltä saa apua avustusten hakemisessa ja käytössä

 

Museovirastosta voi 15.10.-30.11.2021 välisenä aika hakea rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustusta. Museoviraston avustukset on tarkoitettu ensisijaisesti rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla suojeltuihin kohteisiin tai muuten merkittäviin kohteisiin, joiden kunnostus edellyttää erityistä kulttuuri- tai rakennushistoriallista asiantuntemusta ja osaamista. Sekä ELY-keskusten että Museoviraston avustuskohteissa käytetään perinteisiä, rakennusajalle tyypillisiä materiaaleja ja vältetään tarpeetonta uusimista, jotta rakennusten ominaispiirteet säilyisivät.